Universell utforming

Universell utforming er aktuelt for alle som tilrettelegger og utvikler produkter eller tjenester for samfunnet vårt – og for flere av våre kunder er dette et lovpålagt krav. 

Vi i Byråservice har spisskompetanse på hvordan du kan tilpasse deg kravene når du kommuniserer med målgruppen din i form av publikasjoner, trykksaker, skilting, merking og nettbutikk-løsninger.

Hvorfor universell utforming

Den grunnleggende tanken bak universell utforming, er at samfunnet skal legges til rette på en slik måte at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne. Vi tenker gjerne på universell utforming innenfor områder som samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur og utvikling av tjenester og produkter. For at mennesker med for eksempel en synshemming eller fysiske utviklingshemminger skal kunne tilegne seg informasjon og interagere med digitale tjenester på en best mulig måte, må konkrete retningslinjer følges i utformingen.

Om vi ser på utformingen av en trykksak som et eksempel, skal det tas spesielle hensyn i utforming og bruk av tekst, bilder/grafikk, farger og layout. Hovedprinsippene omfatter lettleste skrifttyper, tydelige kontraster i elementer og farger, samt logisk struktur på innholdet. I all hovedsak kan disse prinsippene for brukervennlighet også overføres til digitale tjenester og nettbutikk-løsninger.

Universell utforming

Vi hjelper deg

Som partner til flere større offentlig og private virksomheter, med allmenheten som en viktig målgruppe, sitter vi i Byråservice med kompetanse og kapasitet til å kvalitetssikre at materiellet og løsningene dine tilfredsstiller kravene som stilles til universell utforming.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler