Skilt & messe

Skilting og messemateriell er en viktig del av arbeidet med synlighet og profilering. Byråservice har høy kompetanse på området og gjennomfører store skilt- og profileringsprosjekter i hele landet.
Skiltikon

Sortiment

Byråservice er forhandler for flere av de største produsentene på skilt, dekor og messesystemer.

Prosjektgjennomføring

Byråservice håndterer oppfølgingen av prosjektet fra idé til ferdig leveranse. Vi tar oss av:

  • Prosjektering og søknadsprosesser
  • Produksjon
  • Montering
  • Vedlikehold
Håkon Mathiesen

Håkon Mathiesen
Direktør prosjekt og produksjon
+47 91 32 41 69
hm@byraservice.no