Skilt & messe

Skilting og messemateriell er en viktig del av arbeidet med synlighet og profilering. Byråservice har høy kompetanse på området og gjennomfører store skilt- og profileringsprosjekter i hele landet.
Skiltikon

Vi kan hjelpe deg med

 • Skilting inne og ute
 • Dekor til vindu/vegg/gulv
 • Flagg og bannere
 • Messevegger
 • Messestands, bord og podier
 • Roll-ups
 • Lyskasser

Byråservice er forhandler for flere av de største produsentene på skilt, dekor og messesystemer. Vi har det du trenger enten det er til messe, konferanse, festival, events eller showroom. 

Prosjektgjennomføring

Byråservice håndterer oppfølgingen av prosjektet fra idé til ferdig leveranse. Vi tar oss av:

 • Prosjektering og søknadsprosesser
 • Produksjon
 • Montering
 • Vedlikehold

Håkon Mathiesen
Direktør prosjekt og produksjon
+47 91 32 41 69
hm@byraservice.no