Digitale løsninger

Webshop, profilstyring, malbasert produksjon og enkel tilgang til alle typer materiell og digitale filer på tvers av avdelingene dine. Vi har intuitive webbaserte løsninger på utfordringene dine.

Webikon

Samhandlingsplattform

En digital plattform som samler og synliggjør alle typer markedsmateriell på tvers av avdelingene dine. Alt er tilgjengelig fra ett sted, brukervennlig og intuitivt.

Profilstyring

Vi gir deg verktøyet for å sikre at alle bruker markedsmateriell etter bedriftens profil, enten det er avisannonser, visittkort eller kampanjemateriell.

Dynamiske maler

Dynamiske maler effektiviserer bruken av variable dokumenter som for eksempel annonser, visittkort eller plakater. Malen tar vare på bedriftsprofil og sikrer entydig kommunikasjon, samtidig som innholdet kan tilpasses etter behov.

DAM (Digital Asset Management)

Få kontroll på alt digitalt materiell med vår DAM-løsning. Alle filtyper kan organiseres og gjøres enkelt tilgjengelig for brukere i organisasjonen. Dette vil typisk være materiell som bilder, logo, dokumenter og fonter, og annet som brukes i hverdagen.

Kampanjestyring

Vår løsning hjelper deg med å tilgjengeliggjøre kampanjemateriell ut til dine interne brukere. Denne løsningen brukes av større retail-selskaper for å ta imot bestillinger, produsere og levere ferdig materiell ut til alle avdelinger/butikker/enheter.

Infrastrukturen rundt

Vi tilbyr løsninger som forenkler hverdagen for kundene våre. Men suksess er avhengig av riktig håndtering i bakkant. Vi holder i prosessene fra bestilling til ferdig levert produkt og komplimenterer løsningene med erfaring, kompetanse og de riktige partnerene.

Webshop og internbutikk

BSdigital framstår som en intuitiv og brukervennlig webshop. Brukerne i organisasjonen din vil enkelt finne fram til ønsket materiell og ha full kontroll på bestillingene sine.

Web-to-print

BSdigital gir deg fullt utbytte av Web-to-print teknologi og stor fleksibilitet til å enten bestille trykk eksternt eller sende ferdige filer til brukerstedet for utskrift.
John Håvard Skundberg

John Håvard Skundberg
Direktør teknologi og design
+47 41 52 85 29
jhs@byraservice.no