Etiketter

Etiketter kan være enkelt, men det kan også bli veldig komplekst. Utvalget av materialer, lim, formater og teknologi er enormt. Vi i Byråservice kan hjelpe deg med å utvikle og produsere de etikettene som er rett for deg og ditt bruk.
Etikettikon

Vi samarbeider med de største produsentene på etiketter i Norge, Skandinavia og Europa. Det vil si at vi kan produsere etiketter til alle formål og bruksområder. Byråservice tar rollen som rådgiver, og sikrer optimal produksjon og logistikk for deg som kunde.

I dag leverer vi et bredt spekter av etiketter til alle norske helseforetak, samt andre store private selskaper.

Snakk med Erik eller Ann Kristin

Erik Mathiesen
Adm. dir.
+47 90 17 39 20
em@byraservice.no

Ann Kristin Sivesind

Ann Kristin Sivesind
Direktør fagområde helse
+47 98 66 29 65
aks@byraservice.no