Trykk & produksjon

Vår oppgave i Byråservice er å være en strategisk partner for kundene med ett kontaktpunkt som løser alle behov i grafisk produksjon, til optimal kostnad og kvalitet.

Trykk og grafisk ikon

Grafisk produksjon

Vi har et bredt spekter av kvalitetssikrede partnere i Norge, Norden og Europa, som produsere alt av grafisk materiell, i alle fasonger, formater og kvaliteter.

Ett kontaktpunkt

Vi forenkler kundens hverdag ved å være ett kontaktpunkt for alle grafiske behov. Rådgivning, produksjon, lager, pakking og distribusjon. Som strategisk partner for våre kunder sparer vi kostnader og effektiviserer produksjonen av grafisk materiell. Byråservice har senior prosjektledere som sikrer riktig valg av løsninger, presisjon i leveransene og god oppfølging av kunde.

Design/prepress

Grafikerne våre har lang erfaring innen design, illustrasjon og bilderedigering. De er en viktig brikke i kvalitetssystemet vårt og kan bidra i hele prosessen fra idé til ferdig produkt. En sentral rolle er å være en sparringspartner i forhold til tilrettelegging av originalfiler og produksjonsmetoder.

Kvalitet

Vi kvalitetssikrer hele prosessen, fra digitalt grunnlag til ferdig levert produkt. Som en strategisk partner og ett kontaktpunkt, får vi tilbakemelding fra våre kunder om en betydelig nedgang i antall feil og avvik i leveransene.

Effektivisering og kostnadsreduksjon

Vi ser på alle ledd og finner løsninger du kanskje ikke hadde tenkt på selv. Vi gjør en stor forskjell for kundene våre ved å effektivisere og kutte kostnader. Produksjonsmetoder, materialvalg, lager og logistikk er alle elementer som bidrar til dette. Kundene våre opplever langt mindre behov for interne ressurser og kan i større grad fokusere på kjernevirksomheten.

Håkon Mathiesen
Direktør prosjekt og produksjon
+47 91 32 41 69
hm@byraservice.no