Universell utforming – en lovpålagt nødvendighet

Universell utforming er et viktig prinsipp i alt fra design av nettsider til utforming av trykksaker. Det handler om å gjøre innhold og tjenester tilgjengelige for alle brukere, uavhengig av deres evner eller forutsetninger. Ikke bare er det god praksis å følge disse prinsippene – det er lovpålagt, både for offentlige og private virksomheter.

Vi opplever at flere og flere får øynene opp for viktigheten av universell utforming med tanke på det juridiske, men også for hva det betyr for virksomhetens omdømme.

Hva er universell utforming?

Universell utforming dekker alt fra lesbarhet og kontrast til tekststørrelse og enkel navigasjon. For eksempel krever loven at det skal være tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn, og at tekststørrelsen skal være stor nok til at innholdet skal være lett leselig for alle brukere.

For både digitale dokumenter og nettsider må man tenke på mer enn det øyet ser. For brukere med synsnedsettelser vil det for eksempel være avgjørende at digitalt innhold er kodet riktig slik at det kan tolkes av skjermlesere som leser opp innhold via talesyntese, eller som konverterer tekst til punktskrift gjennom en leselist. Tekst, bilder og andre interaktive elementer som knapper og skjemaer, må tilrettelegges spesielt for å kunne tilby den samme informasjonen og opplevelsen til en bruker som er blind.

UU og design

Som designere, er vår rolle å sørge for at disse reglene følges på en kreativ og effektiv måte. Vi sørger for at tekst er lesbar med klar skrifttype og størrelse. Vi bruker farger og kontrast effektivt for å sikre at innhold er synlig for alle brukere, inkludert de med synshemminger. Vi sørger også for at navigasjon er intuitiv og tilgjengelig, med tydelige knapper og linker. Overholdelse av disse reglene er ikke bare lovpålagt, men det bidrar også til å skape en bedre brukeropplevelse for alle.

Få hjelp til Universell Utforming

Her hos oss har vi ekspertisen og erfaringen som trengs for å sikre at dine digitale og trykte materialer er universelt utformet. Vi vet hva loven krever, og vi vet hva som skal til for å oppfylle disse kravene, og forbedre opplevelsen for alle dine brukere.

Med vår hjelp kan du være trygg på at du overholder alle relevante lover og regler. Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med universell utforming.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler