Miljø

Miljø tar Byråservice på alvor, det er derfor et mål for oss å tilby kundene våre moderne grafiske tjenester, med så liten miljøpåvirkning som mulig.

For å kunne gjøre en forskjell søker vi kontinuerlig etter innovasjon og effektivisering i verdikjeden vår. Vi har knyttet til oss flere av bransjens beste og mest moderne produksjonsressurser, og vi har utviklet løsninger og rutiner som vi ser har en positiv effekt på den totale miljøbelastningen.

Som Miljøfyrtårn og medlem av Grønt Punkt Norge har vi et bevisst forhold til alle ledd i prosessen, fra råvare til ferdig levert produkt – samt hva som skjer når produktet ikke lenger skal brukes. Vi stiller krav til at partnerne våre leverer i henhold til internasjonalt anerkjente sertifiseringsordninger (som Svanemerket, ISO 14000, EMAS, EU blomsten, FSC Øko-tex, GOTS og Fairtrade).

Miljøfyrtårn Logo
Grønt punkt Norge Logo

Råvarer

Vi velger råvarer fra bærekraftige systemer, hvor både lokalmiljø og arbeidsvilkår beskyttes. Dette gjelder både ved framstilling av papir og tekstil. Vi tenker miljø i alle ledd.

Produksjon

Produsentene våre må kunne dokumentere miljøtiltak med tanke på energiforbruk, kjemikalier og avfallshåndtering. Valg som tas i produksjonen er avgjørende for om varens videre livssyklus blir miljøvennlig.

Transport og logistikk

Transport av ferdig vare ut til kunden, enten fra lager eller direkte fra produsent, er en ikke uvesentlig del av leveransen. Byråservice kan tilby deg som kunde fossilfri transport ut til de fleste byer. Ved tiltak som samleveranse og optimal utnyttelse av eksisterende transportruter, kan vi tilby gevinst for både miljøet og budsjettet.

Avfallshåndtering

I den grafiske produksjonsprosessen vil avfall typisk dreie seg om papir, emballasje og kjemikalier. Alle produsentene våre er tilknyttet returordninger for riktig håndtering og resirkulasjon av råvarer.

Digitalisering og effektivisering

Som en del av vårt arbeid innen innovasjon og utvikling ser vi at det er mye å hente ved å tilby gode digitale løsninger for automatisering og effektivisering av arbeidsflyten i den grafiske produksjonsprosessen. Vi tilbyr kundene våre nye måter å bestille, tilpasse og organisere materiellet sitt på. Med dette frigjøres ressurser og det spares både tid og penger.

Som kunde av Byråservice blir du tilbudt produkter og tjenester med et miljøperspektiv. Vi veileder og bevisstgjør deg som kunde mot å ta bærekraftige valg.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler