Byråservice er på ny valgt til nasjonal avtale med alle landets helseforetak

Sykehusinnkjøp har valgt Byråservice som leverandør av trykkeritjenester og medisinske etiketter for alle landets helseregioner. Tidligere i år publiserte Sykehusinnkjøp en omfattende anbudskonkurranse, bestående av 8 ulike delkonkurranser.

Helse har vært et viktig forretningsområde for Byråservice siden 2015 – og selskapet har vært totalleverandør på trykkeritjenester for norske sykehus gjennom nasjonal avtale siden 2019. Etter ny anbudskonkurranse og evaluering av de største tilbyderne i bransjen, falt valget nok en gang på Byråservice.

Sitat fra Ann Kristin Sivesind, Direktør for fagområdet helse i Byråservice; Vi er takknemlige og glade for å fortsette det nasjonale samarbeidet med norske helseforetak i enda en kontraktsperiode.

Byråservice har i mange år jobbet målrettet med å bygge opp og utvikle organisasjonens kompetanse på fagområdet helse, og samarbeider tett med flere norske og utenlandske aktører for å tilby norske helseforetak et bredt spekter av tjenester innen grafisk produksjon, spesialetiketter, logistikk og digitale samhandlingsløsninger.

Ann Kristin portrettbilde i natur
Ann Kristin Sivesind, Direktør for fagområdet helse i Byråservice. Foto: Marianne Bugge / Byråservice
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler